Kontakt

 

KONTAKT

 

Kolekcjoner - Marcin Mielczarek

ul. Na Piaskach 7/1

80-846 Gdańsk

tel. 604 32 92 52

tel. 600 82 80 65

sklep@e-kolekcjoner.pl

polityka prywatności

 

CO TO SĄ DANE OSOBOWE ORAZ PRZETWARZANIE TYCH DANYCH?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą), w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną , genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Z kolei „przetwarzanie danych osobowych” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Marcina Mielczarek prowadzący firmą Kolekcjoner Marcin Mielczarek, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 7/1 80-846 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP 583-254-09-33, numer REGON 220418628.

 

JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY?

Dane zbierane podczas składania zamówienia

W trakcie dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym zbieramy następujące dane o użytkowniku: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, numer IP, e-mail, informacje o płatności, informacje o zamówieniu, opcjonalnie: NIP i nazwę firmy.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty w naszym sklepie internetowym automatycznie zbierane są takie dane jak: IP osoby odwiedzającej, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwa systemu operacyjnego itp. Służą one do celów statystycznych.

Dane zbierane w formularzu kontaktowym

Podczas składania zapytań poprzez formularz kontaktowy zbieramy następujące dane o użytkowniku: imię i nazwisko, adres e-mail a także numer telefonu kontaktowego, numer IP.

 

 W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

- w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego e-kolekcjoner.pl oraz www.skup.e-kolekcjoner.pl, w tym obsługi zapytań, bądź dokonania wyceny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest obsługa zapytań i próśb Klienta przez formularz kontaktowy, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy);

- w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego e-kolekcjoner.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy);

- w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego e- kolekcjoner.pl; w tym w celu wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów oraz do zarządzania płatnościami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy);

- w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy);

- dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych);

- windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są windykacja należności na drodze polubownej oraz sądowej).

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Odbiorcami danych osobowych będą:

- organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

- biuro rachunkowe Beata Mayer i wspólnicy s.c. ul. Kartuska 300 H / 2 80-125 Gdańsk, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

- firma kurierska General Logistcs Sysytems Poland Sp. z o.o. ul.Tęczowa 10 62-052 Komorniki/ Głuchowo lub Poczta Polska SA Ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa ,zakresie w jakim przekazanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zamówienia i wykonania umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie internetowym www.e-kolekcjoner.pl, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

- nazwa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000594747) w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych wyżej oraz tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Dane Klientów sklepu internetowego www.e-kolekcjoner.pl przechowujemy przez 36 miesięcy od momentu ostatniego zakupu lub skierowania zapytania o wycenę bądź ofertę sklepu.

 

CZY MUSISZ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym www.e-kolekcjoner.pl bądź dokonania wyceny za pośrednictwem strony www.skup.e-kolekcjoner.pl, lub udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.

 

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?

Twoje prawa wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dokładamy wszelkiej staranności, aby zagwarantować spełnienie wszystkich uprawnienia, które Ci przysługują tj. prawo do:

- dostępu do treści swoich danych;

- do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

- przenoszenia swoich danych.

Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: sklep@e-kolekcjoner.pl lub telefonicznie (+48 604 32 92 52 ) dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta. Ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres. ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

KIEDY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

 

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES  

Nasz sklep internetowy po stronie klienta przechowuje informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim wyświetlana jest strona. Te informacje przechowywane są w ciasteczku (cookies) o nazwie “sLanguage” i wyłączenie go spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie strony w różnych językach.

Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail.

Jeśli klient w koszyku naciśnie na przycisk “zapamiętaj koszyk” to utworzy się ciasteczko (cookies) o nazwie sCustomerpl, które przechowywać będzie przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia.

Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli użytkownik doda jakiś produkt do koszyka. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.

I wreszcie, klient składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe i teleadresowe, które zapisywane są w bazie danych zamówień. Takie dane zbierane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez klienta. Dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób pliki cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia definiowane w przeglądarkach internetowych. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony e-Kolekcjoner.pl

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.

 

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań odnośnie prowadzonej przez nas polityki prywatności lub w celu skorzystania z przysługujących uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych takich jak prawo do do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych prosimy o kontak pod adres e-mail: sklep@e-kolekcjoner.pl lub telefonicznie (+48 604 32 92 52 ) dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta.

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com

Oficjalny Dystrybutor:

Dane kontaktowe:

Zadzwoń:
058 305 28 13
604 32 92 52

E-mail:
sklep@e-kolekcjoner.pl
Adres:
Kolekcjoner
Marcin Mielczarek
ul. Na Piaskach 7/1
80-846 Gdańsk Śródmieście
(Vis a vis Kościoła Św. Katarzyny)
Facebook